Анкета для оценки качества оказания услуг

Главная / Анкета для оценки качества оказания услуг / Анкета для оценки качества оказания услуг

Для заполнения анкеты перейдите по ссылке

https://www.rosminzdrav.ru/polls/10-anketa-dlya-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami-v-statsionarnyh-usloviyah?region_code=NIZ